Breaking News
Home / Tag Archives: قفسه ثابت انبار

Tag Archives: قفسه ثابت انبار

قفسه ثابت فلزی

4 - قفسه ثابت فلزی

قفسه ثابت فلزی صنعت بایگان جلیس به دو صورت اجرا می گردد : قفسه ثابت انبار و قفسه ثابت فلزی این قفسه های فلزی معمولاً جاهایی استفاده می شود که فضای کاربر کم باشد و نیاز به ظرفیت و دسترسی سریع به اسناد و کالایی باشد. یکی از پر کاربردترین …

Read More »